Medlemskab

Det årlige medlemskontingent: kr. 200,- pr. familie.

Medlemskontingentet indbetales til nedenstående konto ved indmeldelse og aflevering af blanket (Marjolein udleverer denne ved første undervisningstime).

Man skal være medlem for at kunne danse i Village Ballet.

Kontingentet er med til at dække udgifter i forbindelse med forestillinger, kostumer og arrangementer.

Man er velkommen til at støtte med større beløb!

 

Kontingent indbetales her:

Frørup Andelskasse

Reg. 5960 Kontonr. 8080517

HUSK Navn og holdnummer