Praktik omkring undervisning

Afbud fra eleven
Ved elevfravær bedes elev eller forældre melde afbud direkte til underviseren pr. sms. Undervisernes mobilnumre ses i Speedadmin eller her. Erstatning for tabt undervisning ydes ikke.

Retningslinjer for undervisning
For at alle får det meste ud af undervisningen, er der et par enkelte ting, man skal huske inden undervisningen starter:

  • Man skal være klar og omklædt senest 5 min. før undervisningsstart
  • Man har tisset af inden undervisning
  • Man har samlet håret – hvis det er langt
  • Man har tøj på, som man kan bevæge sig frit i
  • Man har ballet- eller gymnastiksko på efter aftale med underviseren
  • Medbringe drikkedunk

Forældre må ikke overvære undervisningen, men har mulighed for at vente i omklædningsrummet på gangen i Landporten. I omklædningsrummet er der WiFi, så der er mulighed for at komme på internettet. Underviserne melder ud, hvis forældre må overvære en undervisningstime.

Fravær fra underviseren
Ved fravær fra underviseren, vil der enten gives en erstatningstime eller undervisningen vil blive gennemført af en vikar.

Besked til eleverne om evt. aflysning af undervisningen vil blive givet pr. sms. Sms sendes til alle mobilnumre som opgives ved tilmeldingen. Det er forældres/værges ansvar at rette til evt. nyt mobilnummer og mailadresse direkte i Speedadmin.

På siden til dig som forælder, kan du læse om andre relevante ting i forhold til undervisning og kontaktpersoner.