Om os

Village Ballets historie

Village Ballet blev etableret af Marjolein Thur i 1998 som en afdeling under fritidsskolen Da Capo. Fritidsskolen holdt til på Svindinge Friskole

I 2016 blev Village Ballet en selvstændig forening med egen bestyrelse og i den forbindelse indledte foreningen et samarbejde med Nyborg Kommune om at bevare balletskolen som tilbud. I efteråret 2016 blev det besluttet at Village Ballet skulle organiseres under Nyborg Bibliotek. Biblioteket overtog i den forbindelse administrationen af Landporten til bl.a. anvendelse som undervisningslokale for dans. 

Sommerballet 2017

 

 

 

 

Om skolen

Der afvikles som hovedregel 2 årlige store forestillinger i forbindelse med jul og sæsonafslutning. Udover disse deltager balletskolen i “Store Balletskoledag” på Det Kongelige Teater samt i lokale begivenheder som eksempelvis Kulturnatten i Nyborg. På den måde indgår Village Ballet også som en naturlig del af Kulturskolen i Nyborg.
Village Ballet er en balletskole for alle uanset køn, alder, vægt, nationalitet og øvrige interesser. Det er den fælles interesse for ballet, der forbinder danserne – og indgangsvinklen kan være forskellig: Ballet som en sjov form for bevægelse og motion; ballet som æstetisk kunstform og ballet som scenekunst.
En central del af balletskolens mål og værdier er at give danserne en øget selvtillid, der i høj grad kan anvendes uden for danselokalet; i skolen, i arbejdslivet og i mange andre sociale sammenhænge.
Det er de få, som bliver prima ballerinaer, men alle får en forståelse af sig selv og deres krop – og en tro på, at de kan byde ind med noget.

Kulturnat 2017

Målsætning

At undervise børn, unge og voksne i ballet og relaterede danseformer.

Sammen med brugerne, at danne et fællesskab med balletten som centrum, hvad enten det er ballet som en sjov form for bevægelse og motion; ballet som æstetisk kunstform og ballet som scenekunst.

At udbrede kendskabet til ballet som udtryksform såvel lokalt som nationalt.

At stimulere, udfordre og fastholde den personlige udvikling hos eleverne.

Værdier

Målene opnås på grundlag af flg. værdier:

  • Livsglæde
  • Respekt for mangfoldigheden
  • Et tillidsfuldt fællesskab
  • En professionel og kreativ tilgang til ballettens og dansens univers
  • Bedst mulige kvalitet i det vi gør

Undervisningen

Undervisningen afvikles i hold opdelt på baggrund af elevernes alder og erfaring. Indplaceringen sker i samråd med eleven men besluttes endeligt af den pædagogiske leder. Elever kan i særlige tilfælde deltage på flere hold. Det pædagogiske grundlag afspejler balletskolens værdier og bygger grundlæggende på en anerkendende og respektfuld tilgang til såvel eleverne som undervisningens indhold. Der vil, på de forskellige hold, være varierende krav til påklædning herunder håropsætning og generel fysisk fremtoning.