Om

Historien

I 1998 etablerede Marjolein Thur balletskolen Village Ballet under fritidsskolen Da Capo, som holdt til på Svinding Friskole. I 2016 blev Village Ballet til en selvstændig forening, som Nyborg Kommune overtog i et ønske om at bevare balletskolen som tilbud. Balletskolen skiftede navn til Village Ballet Nyborg og Nyborg Bibliotek overtog driften og organiseringen af Village Ballet Nyborg. Samtidig overtog Nyborg Bibliotek også administrationen af Landporten, der efterfølgende gennemgik en større renovering, så den store sal i dag fungerer som dansesal til balletskolens undervisning.

 

Organisation 

Village Ballet Nyborg har siden 2016 været organiseret og drevet af Nyborg Bibliotek under ledelse af biblioteksleder Birgitte Haugbøl.

 

Målsætning

At undervise børn, unge og voksne i ballet og relaterede danseformer.

Sammen med brugerne, at danne et fællesskab med balletten som centrum, hvad enten det er ballet som en sjov form for bevægelse og motion; ballet som æstetisk kunstform og ballet som scenekunst.

At udbrede kendskabet til ballet som udtryksform såvel lokalt som nationalt.

At stimulere, udfordre og fastholde den personlige udvikling hos eleverne.

 

Værdier

Målene opnås på grundlag af flg. værdier:

  • Livsglæde
  • Respekt for mangfoldigheden
  • Et tillidsfuldt fællesskab
  • En professionel og kreativ tilgang til ballettens og dansens univers
  • Bedst mulige kvalitet i det vi gør

 

Undervisningen

Undervisningen afvikles i hold opdelt på baggrund af elevernes alder og erfaring. Indplaceringen sker i samråd med eleven men besluttes endeligt af den pædagogiske leder. Elever kan i særlige tilfælde deltage på flere hold. Det pædagogiske grundlag afspejler balletskolens værdier og bygger grundlæggende på en anerkendende og respektfuld tilgang til såvel eleverne som undervisningens indhold. Der vil, på de forskellige hold, være varierende krav til påklædning herunder håropsætning og generel fysisk fremtoning.