Tilmelding / Udmelding af elever på balletskolen

Tilmeldingsbetingelser
Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen.
Det er muligt at udmelde sig i forbindelse med årsskiftet (1. januar). Besked gives til balletskolens leder: Birgitte Haugbøl (bhau@nyborg.dk) senest 30. november.

Udmeldelse under særlige omstændigheder
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med balletskolens leder: Birgitte Haugbøl (bhau@nyborg.dk) og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.