Hvordan melder jeg afbud til en undervisning?

Ved elevfravær bedes elev eller værge melde afbud direkte til læreren pr. sms. Lærernes mobilnumre ses i Speedadmin

Der ydes ikke erstatning for tabt undervisning.