Tilmelding

Tilmeldingen gælder til Voksen Motionsballet – eller ventelisten til de øvrige hold.

BEMÆRK VENLIGST, AT BRUGERNAVN ER DE FØRSTE 6 CIFRE I ELEVENS CPR NUMMER, OG AT KODEORDET ER DE 4 SIDSTE CIFRE I ELEVENS CPR NUMMER.

Alle elever skal ved sæsonstart tilmeldes – uanset om man er ny eller nuværende elev. 
Vælg om det er:
Elev der går på skolen i forvejen
Ny elev


Tilmeldingsbetingelser
Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen.
Dog kan nye elever udmeldes efter to prøvetimer, hvis de fortryder.
Det er muligt at udmelde sig i forbindelse med årsskiftet (1. januar). Besked gives til balletskolens leder: Birgitte Haugbøl (bhau@nyborg.dk) senest 30. november.

Udmeldelse under særlige omstændigheder
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med balletskolens leder: Birgitte Haugbøl (bhau@nyborg.dk) og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.

Forestillinger
I løbet af sæsonen er der et antal forestillinger / opvisninger. Disse planlægges så vidt muligt i god tid og offentliggøres samtidig med den kommende sæson. Forestillingerne er en vigtig del af balletskolens aktiviteter på såvel det sociale som det faglige plan og det er vigtigt at såvel elever som forældre støtter op om disse.

Betaling
Forældrene/værge betaler for elevens deltagelse i balletundervisningen. Taksten fastsættes af Nyborg Byråd i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Taksterne offentliggøres på balletskolens hjemmeside og fremgår af program for den kommende sæson.
Der betales forud hver måned. Juli og august måned er betalingsfri. Opkrævning udsendes i e-boks med forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag d. 1. i hver måned. Ved betaling efter fristens udløb pålægges rykkergebyr efter kommunens regler på området.
Hvis restancen udgør 3 måneder eller mere vil eleven blive udelukket fra undervisning.
I tilfælde af manglende betaling overdrages restancer inkl. rykkergebyrer til SKAT jf. Lovbekendtgørelse nr. 29 af 22.01.15 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Flerholdsrabat
Går man på flere hold er der 25 % rabat på det dyreste hold.

Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af kontingent i 3 måneder vil balletskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.

Forsikring
I lighed med folkeskolen har balletskolen IKKE tegnet børneulykkesforsikringer. Det er forældrenes eget ansvar at tegne disse forsikringer. Læs venligst mere via linket til Nyborg Kommunes hjemmeside.

http://www.nyborg.dk/Borger/SkoleUddannelse/Forsikring

Vikar
Ved lærerfravær søges undervisningen gennemført af en vikar.

Besked til eleverne om evt. aflysning af undervisningen vil blive givet pr. sms. Sms sendes til alle mobilnumre som opgives ved tilmeldingen. Det er forældres/værges ansvar at rette til nyt mobilnummer og mailadresse direkte i Speedadmin. Brugernavn er elevens første 6 cifre (altså fødselsdato) og kodeord er personnummeret sidste 4 cifre

Afbud fra eleven
Ved elevfravær bedes elev eller forældre melde afbud direkte til læreren pr. sms. Lærernes mobilnumre ses i Speedadmin. Erstatning for tabt undervisning ydes ikke.

Indstilling af undervisningen
Balletskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Brug af billeder
Balletskolen forbeholder sig ret til at tage billeder og video af eleverne i forbindelse med forestillinger, træning m.m. Dette til brug for balletskolens hjemmeside, facebookgruppe og PR materiale.
Der tages almindelig etisk hensyn.

Retningslinjer for undervisning

For at alle får det meste ud af undervisningen, er der et par enkelte ting man skal huske inden undervisningen starter:

  • Man skal være klar og omklædt senest 5 min. før undervisningsstart
  • Man har tisset af inden undervisning
  • Man har samlet håret (hvis langt)
  • Man har tøj på, som man kan bevæge sig frit i
  • Man har ballet- eller gymnastiksko på efter aftale med læreren
  • Husk drikkedunk til de varme træningsdage