Tilmelding

Alle elever skal ved sæsonstart tilmeldes – uanset om man er ny eller nuværende elev.

Vælg herunder, om du ønsker at tilmelde en ny eller nuværende elev.

Elev der går på skolen i forvejen

Dit brugernavn har du fået på mail vedr. tilmelding til ny sæson. Er du i tvilv om det, kan du kontakte Camilla: car@nyborg.dk.

Ny elev

BRUGERNAVN BLIVER TILSENDT PÅ MAIL. HEREFTER VÆLGES KODEORD.

Tilmeldingsbetingelser

Indmeldelsen gælder for hele sæsonen (august-juni). Dog kan nye elever udmeldes efter to prøvetimer, hvis de fortryder. Det er muligt at udmelde sig i forbindelse med årsskiftet. Besked gives til Winnie Foldager på wif@nyborg.dk senest 30. november.

Udmeldelse under særlige omstændigheder
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med Winnie Foldager på wif@nyborg.dk. Dette skal meddeles pr. mail senest den 1. i en måned og eleven er derved udmeldt pr. den 1. i næste måned. Opsigelsen skal altså varsles 1 måned inden.

Betaling
Forældrene/værgen betaler for elevens deltagelse i balletundervisningen. Taksten fastsættes af Nyborg Byråd i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Taksterne offentliggøres på balletskolens hjemmeside og fremgår af programmet for den kommende sæson.

Der betales forud hver måned. Juli og august måned er betalingsfri.

Opkrævning udsendes i e-boks. Forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag d. 1. i hver måned. Ved betaling efter fristens udløb pålægges rykkergebyr efter kommunens gældende regler på området.

I tilfælde af manglende betaling overdrages restancer inkl. rykkergebyrer til SKAT jf. Lovbekendtgørelse nr. 29 af 22.01.15 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Se vores priser her. Du kan se den aktuelle sæsonplan her.

Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af kontingent i 3 måneder vil balletskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.

Forsikring
I lighed med folkeskolen har balletskolen IKKE tegnet børneulykkesforsikringer. Det er forældrenes eget ansvar at tegne forsikringen. Du kan læse mere via linket til Nyborg Kommunes hjemmeside.

Brug af billeder og video
Balletskolen indhenter forældresamtykke i tilfælde af fotografering og filmning af elever, hvis formålet er at offentliggøre billederne/videoen.